VUVeL
ENGLISH  |    |  

Úvodní stránka

Sbírka zoopatogenních mikroorganismů (Collection of Animal Pathogenic Microorganisms, CAPM) byla založena v roce 1962. V současné době je součástí Oddělení bakteriologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně.

Sbírka je zaměřena na získávání, uchovávání a poskytování kultur živočišných virů a zoopatogenních bakterií významných zejména z hlediska veterinární medicíny.

CAPM je zařazena do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu. Dále je členem Světové federace sbírek kultur (World Federation for Culture Collections - WFCC, www.wfcc.info), Organizace evropských sbírek kultur (European Culture Collections' Organisation - ECCO, www.eccosite.org) a Federace československých sbírek mikroorganismů (FCCM, http://web.natur.cuni.cz/fccm/).

Vytvoření databáze je výsledkem řešení výzkumného projektu Ministerstva zemědělství (NAZV, program KUS) č. QJ1630210. Databáze obsahuje detailně charakterizované referenční kmeny bakteriálních a virových patogenů významných pro diagnostiku infekčních onemocnění hospodářských zvířat a je postupně rozšiřována o další kultury mikroorganismů poskytované CAPM.