VUVeL
ENGLISH  |    |  
  >  Objednávání kultur

Objednávání kultur

Před první objednávkou je potřeba vyplnit Registrační formulář a zaslat ho na adresu CAPM.

Novému zákazníkovi je přiděleno zákaznické číslo (ID číslo), které je nutné uvádět do objednávek.VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v. v. i.

SBÍRKA ZOOPATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ

 

Registration form/Registrační formulář


Internal info/Informace CAPM
  
Obdrženo dne:            
             VAT payer/Plátce DPH

 

 

 

Level of technical security for laboratories/Úroveň technického zabezpečení laboratoří:
              
 


Stamp and signature/Razítko a podpis:
Sbírka zoopatogenních mikroorganismů
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 70, 621 00 Brno
Akronym: CAPM
WFCC: 181
  Telefon: +420 533 332 131
Fax: +420 541 211 229
E-mail: capm@vri.cz